Rozmiar: 2109 bajtów

Agroturystyka - jazda konna - Nobis - wczasy dla rodzin

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne, Camping, pole namiotowe
Krystyna i Krzysztof Nobisowie
76 - 010 Polanów
Rekowo, gm. Polanów
Rekowo 30
Telefon: +48 (94) 318 36 70
tel.kom: +48 604 217 328
Województwo: zachodniopomorskie
Region: nadmorski, jeziora i rzeki
E-mail: agroturystyka-nobis@wp.pl
Strona WWW: http://www.rekowo.com
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 20
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 30 zł, max 70 zł
cennik do 70 z? z pe?nym wy?ywieniem, rowery i sprz?t p?ywaj?cy w lipcu i sierpniu
oferujemy posi?ki wed?ug zapotrzebowania,
Wy?ywienie:
obiad 18 z?, ?niadanie 10 z?, kolacja 10 z?, ca?o?? 35 z?,
pó? porcji to pó? ceny
Dzieci do lat 3 gratis
sprz?t wodny - tanio -przewa?nie gratis
jazda konna - 25 z?.

POZA SEZONEM ceny s? ni?sze i ustalamy je z zainteresowanym telefonicznie.
W ka?dym przypadku prosz? pisa? lub dzwoni? wcelu ustalenia ceny za ca?? rodzin?........
grill ognisko parking miejsce na namioty lodówka w pokojach wanna plac zabaw TV w pokojach jazda konna rowery na miejscu boisko do siatkówki

Agroturystyka - jazda konna, wczasy dla rodzin z dzie?mi.
Witamy serdecznie w Rekowie - ma?ej wiosce na ko?cu ?wiata, ale nie taki diabe? straszny. Rekowo le?y na Pomorzu ?rodkowym ko?o Koszalina w najpi?kniejszej gminie regionu. Polanów , bo o tej gminie mowa by? nazywany per?? Pomorza w czasach przedwojennych przez Niemców. Jest to teren o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. To tu w?a?nie znajduje si? najwy?ej po?o?one jezioro w polsce, (pomijaj?c morskie oko). Jezioro Bob?ci?skie wielkie ok. 200 m npm. Posiada 24 wyspy , niezwykle czyst? wod? i 50 m g??boko?ci. Ok 40 km. od Rekowa. Najwi?ksze podobno w Europie skupiskoo olbrzymich mrowisk znajduje si? w okolicznych lasach ok. 1 godz. jazdy rowerem. Warto zobaczy?.

Nasza wie? le?y w sercu wielkiego kompleksu le?nego o powierzchni kilkudziesi?ciu tysi?cy hektarów i ?ródle?nych jezior a do pla?y w nadmorskich ?azach jest 35 km

Do wypoczynku u nas zach?caj? dwa przepiekne ?ródle?ne jeziora, jest to jez. Nicemino (Rekowskie), jez. rynnowe o pow. powy?ej 100 hektarów otoczone lasem z niewielkimi przepi?knymi polanami do dyspozycji naszych Go?ci. Tam te? mo?na rozbi? namiot, postawi? przyczep? campinkow? , pop?ywa? kajakiem, ?odzi? czy rowerem wodnym. Drugie to Morskie Oko jez. lobeljowe, niewielki akwen o bardzo przejrzystej wodzie, atrakcyjne do nurkowania, pi?kne miejsce do k?pieli i wypoczynku.

Szanowni W?dkarze na Niceminie ?owimy szczupaki, liny, leszcze, du?o okoni, w?gorze oraz p?o?. Akwen gosprdarstwa rybackiego w Mielnie Op?ata ok. 20 z? za tydzie?. Ponadto zapraszamy do po?owu dorszy w morzu z burty ze statku do czego szczególnie zach?cam, wyp?ywamy ok 12 mil i wi?cej. Mo?emy równie? kupi? ryby na stawach rybnych w Rekowie, lub z?owi? je osobi?cie na w?dk? a nast?pnie w?asnor?cznie lub z moj? pomoc? uw?dzi? w w?dzarni i delektowa? si? ciep?ymi, soczystymi { popijaj?c lub nie }.

KEMPING - BIWAKI : W ubieg?ym roku wybrali?my si? z ?on? na tygodniow? wyprawe z przyczep? kempingow? , po czterech noclegach nad ró?nymi jeziorami, zdecydowali?my ?e nasze jest najpi?kniejsze i tu doko?czyli?my urlop.
Dysponujemy terenem nad jeziorem (urocze polany) do biwakowania zapraszamy z przyczepami.
Cena za biwakowanie to: namiot 10 z?; samochód 5z?; osoba 4z?;
biwakowanie w samochodzie 10z?; + osoba 4z?
W?ASNA PLA?A DLA W?DKARZA : Nad jeziorem w samym ko?cu polany rozbijamy dobrze wyposa?on? przyczep? kempingow? , mog?c? pomie?ci? 4 osoby (jedno spanie podwójne, dwa pojedyncze).
Przyczepa jest wyposa?ona w niezbedne rzeczy (szklanki, garnki, stolik, inne) Nale?y zabra? ze sob? po?ciel i rzeczy osobiste. Ustawiona kilka metrów od wody, istnieje mo?liwo?? ustawienia drugiej obok. Cena za wynajem przyczepy to (50 z?. dwie osoby) ka?da nast?pna 10 z?.

NA KO? ! I PRZED SIEBIE. W sezonie letnim zatrudniamy instruktora i jazdy odbywaj? si? pod fachow? opiek?. Prowadzimy nauk? jazdy konnej od podstaw. Do dyspozycji mamy stadko wspania?ych koni, obecnie 8 szt. ró?nego wzrostu, w tym bardzo wdzi?cznego kuca o imieniu Astrit.
Wyjazdy w teren po pi?knej okolicy le?nymi duktami czy przy jeziorze, nie pozwol? szybko zapomnie? o wakacjach.

NA KO?! ZA PÓ? CENY - oferta dla dobrze je?d??cych : w okresie przed i po wakacyjnym zapraszamy osoby zdolne do samodzielnej jazdy w terenie lub uje?d?alni, na w?asn? odpowiedzialno??. Dysponujemy równie? bryczk? konn?.

SKUTERY ELEKTRYCZNE: Skuterem je?dzi? ka?dy mo?e, lecz te sprawiaj? wyj?tkow? przyjemno??. Poniewa? s? elektryczne, czyli ciche i przyjazne ?rodowisku - na wycieczki po lesie i okolicy. (wypo?yczenie dodatkowo p?atne).

NA GRZYBY : o gromne powierzchnie lasów kusz?. Jesienny sezon grzybowy jest u nas wyj?tkowo obfity we wszelkiego rodzaju szlachetne grzyby. Zbieramy g?ówenie borowiki, podgrzybki, kurki i inne grzyby zbierane mo?e mniej ch?tnie ale wyst?puj? licznie. Na miejscu mo?emy zrobi? przetwory i ususzy?.

OPIS POKOI:
- Oferujemy Pa?stwu pokoje z WC i przysznicem do dyspozycji pokoiki 3 lub 2 osobowe wyposa?one w tapczanik i wersalk? lub solidne ?ó?ko pi?rtowe
- Pokój dla rodziny 4 osobowej (2 tapczaniki, wersalka).
- Pokój dla rodziny 5 osobowej z aneksemm sypialnym dla dzieci (w nim 2 tapczaniki w pozosta?ej cz??ci tapczan i wersalka).
- I wreszcie mieszkanie wakacyjne dla 6 do 9 osób, w nim 2 pokoiki do spania w ka?dym tapczan i wersalka, salon (tapczan i wersalka), aneks kuchenny i ?azienka.
- W ka?dym pokoju znajduje si? TV. Mamy te? pokoje rezerwowe i przyczep? campingow?. Domek drewniany, lekko na uboczu dwu rodzinny pokoje dla rodzin z 2-k? i 3-k? dzieci cieszy si? du?ym zainteresowaniem.


Wp?at nale?y dokonywa? na konto lub przekazem pocztowym.

59 93 17 1038 3900 3391 2000 0003 Krzysztof Nobis Rekowo 30 76-010 Polanów

Dlaczego warto do nas przyjechać:
KONIE - nauczymy podstaw, pojedziemy w teren, prze?yjemy pi?kne chwile,
W?DKOWANIE - doradz?, pop?yniemy w morze na dorsze,
SPRZ?T P?YWAJ?CY - rowery wodne, kajak – zach?caj? do p?ywania po jeziorach,
GRILl - w?dzarnia ryb, ognisko – soczyste smako?yki, niezapomniane piosenki,
ROWERY - na krótkie wycieczki i na spalenie kalorii,
SKUTERY ELEKTRYCZNE - wypo?yczalnia
DECHY - je?li porwie do ta?ca – jest podest do ta?czenia,
Imprezy w okolicy - corocznie w pierwszy weekend lipca w Polanowie organizowany jest mi?dzynarodowy zlot motocyklistów, a w pierwsz? niedziel? po Bo?ym Ciele organizowane s? w Radwankach amatorskie wy?cigi konne,
GRZYBY - niektórzy przyje?d?aj? z przyczepk?,
BIWAKI- pozdrawiamy Warszaw? i Jaworzno tu dla nich s? Mazury,
ZWIERZ?TA - mile widziane,
KOSZTY - spokojnia wiejska atmosfera, le?ne jeziora, ogniska, konie, ryby, kajaki, grzyby, pla?a na ?yczenie i dobre jedzenie w rozs?dnej cenie.
NIEMA PROBLEMU Z ODEBRANIEM np.z poci?gu i odwiezieniem.
BAJKOWE REKOWO G?o?na impreza z 3 letnim starzem bardzo rozwojowa prowadzona w bajkowym klimacie zainicjowana w du?ej cz??ci przez naszych mi?ych Wczasowiczów{Pozdrawiam}w tym roku 4 sierpnia.{mo?na podejrze? pod has?em BAJKOWE rekowo}.


Atrakcje w pobliżu:

W najbbli?szej okolicy jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, mi?dzy innymi rezerwat archeologiczny w Grzybnicy, kamienne kr?gi z pierwszego i drugiego wieku naszej ery,
11 kurchanów zwi?zanych z kultem zmar?ych, pozosta?o?? po zamieszkuj?cych tu Gotach i Gepidach,
Elektrownia szczytowo pompowa w ?ydowie (ponad 80 m. ró?nicy wysoko?ci pomi?dzy dwoma jez.),
Kamienny most na rzece Radwi i Czerwony most na Grabowej,
Zamek Rycerski w Kr?gu,
szachulcowy ko?ció? w Garbnie,
?wi?ta Góra Polanowska - miejsce pielgrzymek i tajemnicze ?róde?ko.
Park Le?nika Przepi?kne dzie?o g?ównie miejscowych le?ników niespotykane w Polsce -koniecznie trzeba zobaczy?


Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
wypożyczalnia sprzętu wodnego - na miejscu
jazda konna - na miejscu
kąpielisko - 1,5 km
las - 300m
najbliższa restauracja - 9 km
dworzec kolejowy - 27 km
dworzec autobusowy - 27 km
sklep spożywczy - na miejscu
Region geograficzny - Pomorze ?rodkowe
Miasta i miejscowości w pobliżu - Polanów, Koszalin
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Nicemino, Rekowskie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo zachodniopomorskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów