Rozmiar: 2109 bajtów

Gospodarstwo rolne - S.Ga?decka

Address: gwarancja serwisu - tam byliśmy i wszystko widzieliśmyAgrotouristic farm, Maisonette, House Summer
Stanis?awa Ga?decka
26 - 006 Nowa S?upia
Trzcianka
Trzcianka 22
Telephone: (41) 317 81 85
kom: 690 550 473
Province: ?wi?tokrzyskie
Resort town: mountain
Availability period:
Number of guests: 15
k_pom1.gif (35 bytes)
Price range: min 25 zł, max 35 zł
mieszkanie wakacyjne - 250 z?
nocleg w domku 20-25 z?
nocleg w pokojach z ?azienkami 25-35 z?
ceny zale?ne od ilo?ci noclegów
Wy?ywienie nieobowi?zkowe: obiadokolacja 25 z?
dzieci do lat 7 zni?ka przy wy?ywieniu - 50%
grill ognisko parking barek kawowy miejsce na namioty

Gospodarstwo rolne po?o?one u podnó?a ?wi?tego Krzy?a i Kobylej Góry przy Czerwonym Szlaku. Komfortowe warunki wypoczynku. Do dyspozycji go?ci:

  • domek wolnostoj?cy - dwa pokoje 6 i 3-osobowe, ?azienka, aneks kuchenny, spi?arnia z lodówk?
  • w budynku g?ównym trzy pokoje 2-osobowe z dostawkami, ka?dy z w?asn? ?adn? ?azienk? i osobnym wej?ciem
  • dodatkowo salon wypoczynkowy z kominkiem, jadalnia,
  • teren ogrodzony - 6 miejsc parkingowych
W miesi?cu lipcu i sierpniu obs?uga go?ci w j?zyku francuskim i angielskim.

Why is it worth coming to us:
po?o?enie gospodarstwa w?ród lasów umo?liwia udzia? w zbiorach jagód, poziomek czy grzybów,
mo?liwo?? udzia?u w pracach polowych - sianokosy, zbiór malin, porzeczek, truskawek,
udzia? w pieczeniu chleba czy robienia mas?a u s?siadów,
w?asna hodowla kóz, owiec, królików,
mo?liwo?? zakupu produktów gospodarskich po s?siedzku - mleko, jaja, miód, ser,
organizacja imprez okoliczno?ciowych (Walentynki, Sylwester),
ognisko, grill, kulig, przeja?d?ki bryczk?,
w strumykach pstr?gi i raki.


Attractions nearby:

Nowa S?upia - per?a Gór ?wi?tokrzyskich - i okolice to jeden z ciekawszych zak?tków kraju. Owiane legendami G.?wi?torzyskie (najstarszy górotwór w Europie) ze ?wi?tokrzyskim Parkiem Narodowym "Puszcz? Jod?ow?" oraz jedynm w Polsce Rezerwatem Modrzewia Polskiego przyci?gn?? s? w stanie ka?dego.
?wi?ty Krzy? (595m npm) z zabytkowym klasztorem i s?ynnymi go?oborzami
doskona?e miejsce wypadowe: Krzemionki Opatowskie, J?drzejów, Jaskinia Raj, Sandomierz, Ch?ciny.
Hodowla bizonów.


Useful information:
sailing equipment rent - 30 km
horse riding - 10 km
swimming facilities - 15 km
ski lift - 15 km
forest - w?ród lasów
the nearest restaurant - 3 km
train station - Kielce 36 km
bus station - Kielce 36 km, przystanek PKS 200m
grocer's - 1 km
Geographical region - Góry ?wi?tokrzyskie
Neighbouring cities or localities - Kielce, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Nowa S?upia 3 km

YOU ARE WELCOME !


Województwo ?wi?tokrzyskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów