Rozmiar: 2109 bajtów

Owocowy Raj Nad Zalewem

Adres: Kwatera agroturystyczna, Gospodarstwo agroturystyczne
El?bieta Nowak
62-571 Stare Miasto k. Konina
Mod?a Królewska
ul. Bursztynowa 48
Telefon: kom. +48 691 776 424 lub 663 957 210
Województwo: wielkopolskie
Region: jeziora i rzeki, wiejski
E-mail: owocowyraj@poczta.fm
Strona WWW: http://www.owocowyraj.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 15
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 40 zł, max 50 zł
Pokój kilkuosobowy (za dob?):
45 z?/1 osoba (do tygodnia)
40 z?/1 osoba (powy?ej tygodnia)
Pokój jednoosobowy (za dob?) oraz pobyt jednodniowy:
50 z?/1 osoba
Posi?ki dla naszych go?ci po wcze?niejszym ustaleniu.

NASZ NUMER KONTA BANKOWEGO:

SANTANDER 32 1090 1199 0000 0001 1266 8422
grill ognisko parking miejsce na namioty

Gospodarstwo agroturystyczne Owocowy Raj Nad Zalewem po?o?one jest w
ma?ej miejscowo?ci Mod?a Królewska, niedaleko Konina, tu? nad
zalewem, otoczone sadami. Gospodarze do dyspozycji Go?ci oddaj?
budynek z pi?cioma pokojami(dla 15 osób), 3 ?azienkami ogólnymi oraz
w pe?ni wyposa?ona kuchni? i salk?. Specjalno?ci? gospodarstwa s?
zdrowe i pyszne owoce- zarówno te wyst?puj?ce sezonowo na ?wie?o
jak i przerobione w kompoty, d?emy oraz dodatki obiadowe. Króluj? tu
g?ównie wi?nie, czere?nie i ?liwki.

Go?cie mog? korzysta? ze wszystkich atrakcji znajduj?cych si? w
Gospodarstwie, a s? to m.in. kajaki i ?ódka, rowery, stó? tenisowy,
t??nia w ogrodzie, stó? pi?karzyki, chata grillowa i/lub miejsce na
ognisko, zadaszony taras. Go?cie mog? urz?dzi? sobie wieczór
panie?ski/kawalerski, spotkanie przyjació? czy Sylwestra. Na terenie
Gospodarstwa znajduje si? stary drewniany domek z czasów II wojny
?wiatowej, który pocz?tkowo s?u?y? Go?ciom Owocowego Raju, a? do
momentu wyremontowania innego budynku. Domek urz?dzony w starym stylu,
ze starymi meblami jest pere?k? wsi-wspomnieniem dawnego stylu ?ycia.
Obecnie pe?ni rol? mini muzeum.

W roku 2011 Gospodarstwo zosta?o nagrodzone pierwszym miejscem w
konkursie na Najlepszy obiekt agroturystyczny na terenie Wielkopolski. W
2012 otrzyma?o certyfikat Miejsca z klimatem, a w 2014 zdoby?o 2
miejsce w konkursie na Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki.
W tym samym roku przyst?pi?o do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i
pog??bi?o przygod? z tradycyjn? wielkopolsk? kuchni?.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Czas relaks - stó? tenisowy… rowery… hamak… t??nia… stó? pi?karzyki… nauka i gra w szachy… biblioteka… Wi-fi… rozmowy z Gospodarzami… grill… dart… placyk zabaw dla dzieci,
Woda - kajaki… ognisko z drewnem z sadu… w?dkowanie…. ryby… opalanie si?… ?ódka… le?aki… relaks… birdwatching,
Sad - pyszne owoce… przetwory… pi?kne widoki… piknik na ?wie?ym powietrzu… nauka ci?cia drzew… spacery,
Drewniany dom z czasów II wojny ?wiatowej… ze starymi meblami… dom z dusz?… skansen… piece kaflowe… kuchnia w?glowa… tu startowali?my z agroturystyk?… I miejsce w konkursie na najlepszy obiekt agroturystyczny w 2011r.
Jedzenie - tradycyjne… ze ?wie?ych produktów… potrawy nagrodzone w licznych konkursach… dostosowywujemy si? do potrzeb naszych Go?ci… miód z w?asnej pasieki… nale?ymy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego


Atrakcje w pobliżu:

Ko?ció? roma?ski w Starym Mie?cie z XIII w.
Zespó? pa?acowo-parkowy w ?ychlinie
Zamek w Go?uchowie
Bazylika i ko?ció? ?w.Doroty w Licheniu
Ko?ció? farny w Koninie z XVI w.
Izba Pami?ci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku
Drewniany ko?ció? w Rzgowie z XVI w
Nadwarcia?ski Park Krajobrazowy
Muzeum Okr?gowe w Gos?awicach
Minizoo w Modlibogowicach
Mikroskala-Park Makiet
aeroklub Kazimierz Biskupi
Tor kartingowy w StarymMie?cie
Klub je?dziecki w Trójce
Wie?a widokowa Z?ota Góra


Pomocne informacje:
najbliższa restauracja - 3 km
dworzec autobusowy - 600, 200m
sklep spożywczy - 700m
Region geograficzny - Wielkopolska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo wielkopolskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów