Agroturystyka - noclegi, pokoje

    Szukaj ofert | +Ofertę | Linki |   Cennik | Logowanie Kontakt Ulubione 
Agroturystyka » Forum agroturystyczne Agro Katalog WWW Stowarzyszenia agroturystyczne Kategoryzacja kwater
Agronewsy Tablica ogłoszeń » Oferuję - szukam noclegu Grunty i nieruchomości Wieś i sztuka Praca - praktyki
AGROTURYSTYKA
PORADNIK KWATERODAWCY

Strona w przygotowaniu
  Jak zacząć ...
 
EKOTURYSTYKA


ECEAT
Poland

oferuje Państwu to co na polskiej wsi unikalne i ...
Urlop u ekorolnioków to lekarstwo na stres i zmęczenie.  więcej...
 

RÓŻNOŚCI

» Wędkarstwo
  Wędkarstwo bałtyckie

USŁUGI

Strony w przygotowaniu
  Konta e-mail
  Reklama
 

 
Najskuteczniejsza
reklama obiektów agroturystycznych

SERWIS
WWW.WAKACJE.AGRO.PL

Nasze adresy:
www.ekowakacje.pl
www.agrowakacje.pl
www.lato.turystyka.pl

   
Szukaj w newsach:

X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne - Przebieg
Wysłano: 2003-09-20


Tegoroczne Sympozjum, wyjątkowo ze względu na jubileusz 10-lecia, odbyło się w Krakowie, miejscu działalności głównego organizatora kolejnej konferencji - Krakowskiego Oddziału Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.


Patronat nad X Sympozjum Agroturystycznym przyjęli:
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Obydwa resorty pozytywnie rozpatrzyły też wnioski organizatorów o pomoc finansową i udzieliły finansowego wsparcia w ramach resortowych zadań zleconych. Zgodę na udział w Honorowym Komitecie Organizacyjnym Sympozjum wyraził Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Janusz Sepioł. Sympozjum posiadało rekomendację Polskiej Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwo Gościnne". Uczestnictwo w konferencji zgłosili przedstawiciele środowisk akademickich, władz samorządowych, administracji państwowej, stowarzyszeń agroturystyczych i doradztwa
rolniczego z całego kraju.

Celem Jubileuszowego Sympozjum było podsumowanie dotychczasowego dorobku Polski w zakresie turystyki wiejskiej oraz wypracowanie kierunków dalszego rozwoju. Cele szczegółowe zakładały:
 • Stworzenie warunków partnerstwa podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.
 • Ocenę dotychczasowego rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce po roku 1989.
 • Nakreślenie kierunków rozwoju turystyki wiejskiej na kolejne lata.
 • Upowszechnienie wyników badań nad turystyką wiejską jako elementem dywersyfikacji źródeł dochodu na wsi i mechanizmami jej rozwoju.
 • Określenie aktualnego stanu wykorzystania i zapoznanie się z perspektywami wsparcia turystyki wiejskiej z funduszy UE.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat zadad i trybu ubiegania się o środki z pomocowych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.
 • Zapoznanie się z doświadczeniami zagranicznymi w realizacji projektów rozwoju obszarów wiejskich poprzez turystykę.
Pierwszy dzień sympozjum poświęcony był omówieniu dotychczasowych doświadczeń oraz rozpoznaniu perspektyw rozwoju. Referaty wiodące dotyczyły przekrojowego ujęcia kluczowych zagadnień w rozwoju turystyki wiejskiej tj.:
 • Rozwój produktu
 • Struktury organizacyjne
 • Zagadnienia prawne
 • Edukacja i doradztwo
Dyskusja na powyższe tematy była kontynuowana w grupach warsztatowych, a wyniki zostały zaprezentowane na sesji plenarnej podsumowującej pierwszy dzień Sympozjum.

Specjalnymi gośćmi konferencji byli eksperci zagraniczni, którzy pracowali wcześniej w Polsce w programach finansowanych przez Unię Europejską. Panel dyskusyjny z udziałem gości
zagranicznych (w drugim dniu sympozjum) miał na celu m.in. uzyskanie odpowiedzi na pytania o wizerunek polskiej turystyki wiejskiej w perspektywie zapewnienia jej konkurencyjności w konfrontacji z rynkiem europejskim. Ważne były też kwestie udziału Polski w podejmowanych na forum europejskim programach jednolitej edukacji kadr dla turystyki wiejskiej oraz jednolitej standaryzacji produktu.


Udział w panelu wzięli:
 • Ralf Schilling, Mediatour, Niemcy - konsultant Mediatour. 1997-1999 kiereownik programu "Turystyka wiejska krokiem w kierunku rozwoju wsi" w ramach bilateralnej wspólpracy polsko-niemieckiej - projekt prowadzony pilotażowo w 7 wsiach polskich.
 • Bernard Lane - profesor Uniwerytetu w Bristol, UK, kierownik Katedry Turysyki Zrównoważonej, pracował w Polsce jako ekspert w projekcie PHARE-TOURIN II "Rozwój Wiejskiej Bazy Noclegowej" jako koordynator zadań: Strategia szkoleniowa i Strategia interpretacji dziedzictwa. Współautor wydanej w Polsce książki "Turystyka wiejska i rozwój lokalny" Fundusz Współpracy, Poznań 2001, współautor J.Majewski.
 • Paul Richardson - wieloletni przewodniczący Isladzkiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej, aktualnie samodzielny konsultant RTI, Reykjavik. Praca w Polsce jako kierownik projektu PHARE-TOURIN II "Rozwój Wiejskie Bazy Noclegowej" 1995-97; kierownik projektu Leonardo da Vinci 1999-2000
 • Hans Emachen - wieloletni dyrektor ds. marketingu ogólnokrajowego austriackiego stowarzyszenia Urlab am Bauernhof, ekspert w programie PHARE-TOURIN.
W drugim dniu Sympozjum odbył się także panel dyskusyjny z przedstawicielami krajowych instytucji kształtujących politykę w zakresie turystyki wiejskiej. Celem dyskusji było określenie roli i miejsca poszczególnych instytucji w koordynowaniu działań związanych z rozwojem agroturystyki i turystyki wiejskiej w skali całego kraju. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele:
 • Departamentu Rozwoju Wsi - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Departamentu Turystyki - Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 • Departamentu Funduszy Strukturalnych i pomocy Przedakcesyjnej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie
 • Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
 • Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Struktur samorządowych

W trzecim, ostatnim dniu Sympozjum Małopolska Organizacja Turystyczna zaprosiła uczestników na trzy wybrane trasy zwiedzania obszarów wiejskich.

Były to:
 • Małopolski Szlak Architektury Drewnianej - szalk jest nowym produktem turystycznym, prezentującym na tle piękna krajobrazu, różnorodność a zarazem unikatowość budownictwa drewnianego w regionie. Całkowita długość ponad 1500 km. Na szlaku znajdują się 232 najbardziej wartościowe obiekty budownictwa drewnianego w Małopolsce, w tym 123 kościoły, 39 cerkwi, 25 zespołów zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej, 27 placówek muzealnych w zabytkowych obiektach drewnianych, wliczając w to 9 skansenów oraz 14 dworów. Obiekty ułożone są w 6 tras turystycznych.
 • Szlak Bursztynowy - międzynarodowa inicjatywa ekoturystyczna na trasie od Budapesztu, Węgry przez Bańską Szczawnicę, Słowację po Kraków, koordynowana przez polską Fundację Partnerstwo dla Środowiska i bliźniacze fundacje ze Słowacji i Węgier. Jej celem jest ochrona przyrody, zachowanie kultury i tradycji oraz ożywienie lokalnych działań w regionach i miejscowościach leżących na historycznym szlaku handlowym. Program kreuje
  turystyczną trasę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego łączącą ciekawe miejsca i przedsięwzięcia lokalne. Ważnym celem programu jest promocja lokalnej wytwórczości, tradycyjnych zawodów i sposobów gospodarowania, które i dziś stanowić mogą szansę na rozwój gospodarczy i zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych "małych ojczyzn".
 • Małopolski Szlak Owocowy - oferta turystyczno-handlowo-produkcyjna regionów Małopolski, w których skoncentrowana jest towarowa produkcja sadownicza uprawa roślin jagodowych. Szlak prowadzi specjalnie oznakowanymi odcinkami dróg,
  gromadzi gospodarstwa, w których można dokonać degustacji i zakupu owoców, przetworów owocowych domowej roboty oraz innych produktów pochodzenia lokalnego.

Wyniki badań naukowych oraz wybrane studaia przypadków prezentujące dorobek i problemy agroturystyki w Polsce w minionym 10-leciu są opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Zobacz także:

wróć do poprzedniej | przygotuj do wydruku przygotuj do wydruku | poleć znajomym poleć znajomym

komentarze: [ dodaj ]

O nas | Reklama | Napisz lub zadzwoń  
Jastrzębia Góra  Wakacje nad morzem  Agrowakacje  hotele Poznań  ECEAT  agroturystyka  Kaszuby 
  tel. (58) 7745754 


Wszelkie prawa zastrzeżone
2000 - 2018