Rozmiar: 2109 bajtów

Wakacje, wczasy Agroturystyka ?wi?tokrzyskie Smaki

Address: Agrotouristic lodging, Organic Farm
Krystyna i Zdzis?aw Pacyga
26 - 025 ?agów
?agów, gm. ?agów
ul. S?upska 54
Telephone: tel.kom: +48 609 082 715
Province: ?wi?tokrzyskie
Resort town: mountain
E-mail: pacyga@agrowczasy.info
Website: http://www.agrowczasy.info
Availability period:
Number of guests: 16
k_pom1.gif (35 bytes)
Price range: min 30 zł, max 50 zł
Nasza oferta równie? na stronie
Noclegi ?wi?tokrzyskie
grill ognisko parking plac zabaw organizowanie czasu dla rodzin TV w pokojach rowery na miejscu badminton

Zapraszamy na wakacje w Góry ?wi?tokrzyskie, do gospodarstwa agroturystycznego ?wi?tokrzyskie Smaki. Oferujemy Pa?stwu wypoczynek w ?wi?tokrzyskiej wsi ?agów, po?o?onej w centrum atrakcyjnego turystycznie regionu.

Prowadzimy gospodarstwo ekologiczne, w którym utrzymujemy ró?ne zwierz?ta. Mamy kozy, króliki, drób, psy i koty. Do dyspozycji oddajemy przytulne, ciep?e, dobrze wyposa?one pokoje, a dla ceni?cych domow? kuchni?, pyszn? i obfit? oferujemy posi?ki, które przyrz?dzamy w wi?kszo?ci z w?asnych produktów.

W ogrodzie przy domu s? meble ogrodowe, du?a altana, zabawki ogrodowe - ogrodzone miejsce zabaw dzieci i wypoczynku. Jest wyznaczone miejsce na grill w ogrodzie i ognisko na ??kach 200m od domu.

Teren za domem i ogrodem to nasze ??ki, mocno zadrzewione z wij?cym si? ?rodkiem naszej doliny strumykiem ?agowic?, czystym, nadaj?cym si? do zabaw w upalne dni..

W najbli?szej okolicy znajduj? si? najwi?ksze obiekty i atrakcje turystyczne: zabytki, stare miasta, parki, o?rodki wodne i narciarskie, szlaki piesze i rowerowe, wiele innych ciekawych miejsc. ?agów i okolice to wyj?tkowa geologia doceniona przez ?wiat nauki.

Gwarantujemy atmosfer? domu rodzinnego.

Why is it worth coming to us:
wokó? domu znajduje si? ogród, za którym rozci?gaj? si? ??ki. W?ród nich wije si? czysty potok, w którym dzieci mog? bezpiecznie si? k?pa?,
na podwórzu mo?na (bezp?atnie) zaparkowa? samochód.
wraz z dzie?mi pomagamy w zwiedzaniu regionu i dotarciu na turystyczne szlaki piesze, prowadzimy równie? zaj?cia z edukacji ekologicznej,
mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów (5 sztuk).


Attractions nearby:

w ?agowie mo?na odwiedzi? Jaskini? Zbójeck?, malowniczy W?wóz Dule,
w pobli?u miejscowo?ci znajduje si? s?ynny klasztor na ?wi?tym Krzy?u,
ruiny zamków: Krzy?topór w Uje?dzie, Opatowie, Szyd?owie oraz Kurozw?kach,
zbiornik wodny Cha?cza
dla grup szkolnych mo?liwa edukacja ekologiczna.


Useful information:
horse riding - 15 km
swimming facilities - 11 km
ski lift - 20 km
forest - 1 km
train station - 36 km
bus station - pzrystanek 800m
grocer's - 250m
Geographical region - Góry ?wi?tokrzyskie
Neighbouring cities or localities - Kielce, Sandomierz, Opatów, Szyd?ów, Ba?tów, Krzemionki, Ch?ciny

YOU ARE WELCOME !


Województwo ?wi?tokrzyskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów