Rozmiar: 2109 bajtów

Agrogospodarstwo - T.Michalska

Adres:
Teresa Michalska
28 - 225 Szyd?ów
Kotuszów
Kotuszów 84
Telefon: tel.kom: 604 352 428
tel.kom: 601 911 387
Województwo: ?wi?tokrzyskie
Region: jeziora i rzeki, wiejski
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 10
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 25 zł, max 35 zł
do uzgodnienia
grill ognisko parking TV w pokojach jazda konna rowery na miejscu badminton

Obiekt usytuowany na zagospodarowanej dzia?ce, w ogrodzie altana dla go?ci, ?adne oczko wodne. Gospodarze przygotowali:

  • dwa pokoje 4-osobowe,
  • jeden pokój 2-osobowy,
  • kuchnia do wspólnego u?ytku,
  • mo?liwo?? korzytania z nakry? sto?owych,
  • ?azienka z natryskiem.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
oferujemy pyszne, wiejskie, zdrowe jedzenie z produktów z w?asnego gospodarstwa,
mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów,
k?cik zabaw dla najm?odszych,
w odleg?o?ci 300m od gospodarstwa istnieje stadnina koni, gdzie mo?na (po wczesniejszym ustaleniu terminu) pobiera? nauk? jazdy konnej lub wynaj?? bryd?k?,
korty tenisowe,
pi?kne zielone lasy,
wypoczywa? mo?na równie? nad prawie 500ha sztucznym jeziorem Cha?cza, oddalonym od gospodarstwa o 3 km,
znajduj? si? tam strze?one k?pieliska,
istnieje mo?liwo?? wypo?yczania sprz?tu p?ywaj?cego,
mo?na tam równie? znale?? zaciszne zatoczki, wci?ni?te w nadbrze?ne lasy, idealne dla w?dkarzy - zbiornik bogaty jest w ró?nego rodzaju ryby.
gospodarze dysponuj? równierz terenem nad poblisk? rzek?, gdzie równie dobrze mo?na zarzywa? k?pieli wodnych i s?onecznych oraz ?owic ryby.


Atrakcje w pobliżu:

Grabki Du?e - zespó? pa?acowy kasztelana Rupniewskiego - tzw. harem, sk?adaj?cy si? z: pa?acu, pawilonów z 1742r. oraz ruin dwóch baszt (tzw. eunuchówek) z po?. XVIII w.,
Szyd?ów - zespó? obwarowa? miejskich sk?adaj?cy si? z bramy krakowskiej z 2 po?. XIV w., pozosta?o?ci bramy opatowskiej z XIV/XV w. oraz murów obronnych (po??czonych z murami zamkowymi) z po?. XIV w., gruntownie przebudowanymi w XVw.
Szyd?ów - zespó? zamku królewskiego wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego ok. 1350 r., sk?adaj?cy si? z budynku g?ównego zwanego Sal? Rycersk? w ruinie przed 1789 r., skarbczyku z 1528 r. z pozosta?o?ciami baszty z XIV w. oraz budynku bramnego z pocz XVII w.
Kurozw?ki - typowy dla terenów nizinnych gotycki zamek rozbudowany w renesansie na pa?ac, przekszta?cony w klasycy?mie (fasada i pawilony).
Raków - dom Aria?ski wybudowany na prze?omie XVI/XVII w. /Pl. Wolno?ci 17/
Raków - Ko?ció? Reformatorów p. w. ?w. Anny wybudowany ok. 1641 r. z ogrodzeniem z 2 po?. XVII w.


Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
wypożyczalnia sprzętu wodnego - 2,5 km
jazda konna - na miejscu
kąpielisko - 2,5 km
las - w pobli?u
najbliższa restauracja - 2,5 km
dworzec kolejowy - 60 km
dworzec autobusowy - 10 km
sklep spożywczy - na miejscu
Region geograficzny - Góry ?wi?tokrzyskie
Miasta i miejscowości w pobliżu - Staszów, Szyd?ów, Busko-Zdrój

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo ?wi?tokrzyskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów