Rozmiar: 2109 bajtów

Ekoturystyka - I. J. ?liczny

Adres: Camping, pole namiotowe, Gospodarstwo ekoturystyczne
Iwona i Janusz ?liczny
46 - 233 B?ków
Biadacz Kamienisko, gm. Kluczbork
Biadacz - Kamienisko 6
Telefon: +48 (77) 413 21 66
+48 504 259 250
Województwo: opolskie
Region: le?ny
E-mail: ekostyl1@poczta.onet.pl
Strona WWW: http://www.ekostylsliczni.pl
Okres dostępności: sezonowy: maj -
Ilość miejsc: 15
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 25 zł, max 25 zł
grill ognisko parking miejsce na namioty plac zabaw organizowanie czasu dla rodzin sala bankietowa

Gospodarstwo(9ha) po?o?one malowniczo na skraju Borów Stobrawskich na pagórkowatym terenie ze stawem po którym mo?na p?ywac tratw? i ?owic ryby.

Gospodarze aktywnie uczestnicza w rozwoju rolnictwa ekologicznego, organizuj? spotkania rolników, przyjmuj? konferencje i seminaria po?wi?cone rolnictwu ekologicznemu jako eko-turystyce. Prowadz? wyk?ady o zasadach funkcjonowania takiego gospodarstwa, przetwórstwie i marketingu produktów ekologicznych oraz turystyce. W gospodarstwie odbywaja si? równie? zaj?cia (warsztaty) edukacyjne dla dzieci i m?odzie?y. Obecnie sa to jednodniowe warsztaty pozwalajace pozna? przyrod? oraz tradycje wsi i rolnictwa.
W gospodarstwie znajduje si? ma?a przetwórnia zbó? ekologicznych. Wytwarzane s? m?ki pe?noziarniste, kasze, i p?atki zbo?owe. Produkty te mo?na naby? w gospodarstwie lub w sklepie z ?ywno?cia naturaln?, który prowadzimy w Kluczborku (ul. Paderewskiego) czynny codziennie od 10 do 15.

Na terenie gospodarstwa znajduje si? pole kempingowe. Dla osób ceni?cych sobie wygod? i dach nad g?ow? mamy do zaproponowanie pokoje go?cinne. Przystosowali?my cz??? powierzchni naszego domu mieszkalnego na cele turystyczna. W wydzielonej cz??ci znajduj? si? 4 pokoje przeznaczone dla naszych go?ci. Wej?cie do cz??ci przeznaczonej dla turystów ma osobne wej?cie co zapewnia prywatno?? osobom nas odwiedzaj?cym. Pokoje go?cinne maj? do dyspozycji jedn? ?azienk? i 2 toalety. Pokoje oddane by?y do u?ytku w czerwcu 2009 roku, wi?c odwiedzaj?cy nas tury?ci mog? mie? pewno??, ?e b?d? odpoczywa? w pokojach stylowych i przepe?nionych ciep?em.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Gospodarze prowadz? zaj?cia z zakresu edukacji ekologicznej. W gospodarstwie mo?na pozna? zwierz?ta w nim hodowane: karmi? kozy, krowy a najodwa?niejsi spróbuj? dojenia, lub wezm? na r?ce ma?e króliczki, kózki i kurki.
Gospodarze prowadz? w gospodarstwie przetwórstwo zbó? ekologicznych, wi?c ka?dy mo?e zobaczy? drog? od "ziarenka do bochenka".
Gospodarstwo zajmuje jeden hektar ogrodzonej ziemi, gdzie ro?nie wiele gatunków ro?lin u?ytecznych cz?owiekowi. M?odzie? poznaje zio?a, drzewa ozdobne i wiele ro?lin wodnych znajduj?cych sie w naszym stawie na terenie gospodarstwa.
Dzieci same zrobi? ?wieczki woskowe i poznaj? zwyczaje pszczó?. Program za ka?dym razem jest nieco inny, troche zale?y od pogody, troche od wcze?niejszych ustale? z nauczycielem.


Atrakcje w pobliżu:

Bory Stobrawskie,
zabytki Kluczborka (11 km).


Pomocne informacje:
jazda konna - 5 km
kąpielisko - 5 km
las - na miejscu
najbliższa restauracja - 5 km
dworzec kolejowy - 11 km
dworzec autobusowy - na miejscu
sklep spożywczy - 2 km
Region geograficzny - Nizina ?l?ska
Miasta i miejscowości w pobliżu - Stobrawa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo opolskie
 

Rozmiar: 2109 bajtów