Rozmiar: 2109 bajtów

Dom pod Modrzewiami - A. J. Ogórek

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne,
Anna i Jan Ogórek
42 - 142 ?ugi-Rad?y
Kami?sko, gm. Przystaj?
Kami?sko 19
Telefon: tel/fax: (34) 319 14 11
tel.kom: +48 696 037 535
Województwo: ?l?skie
Region: jeziora i rzeki, le?ny
Strona WWW: http://www.dompodmodrzewiami.agrowakacje.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 14
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 40 zł, max 85 zł
Nocleg bez wy?ywienia - 40 z?
Wszystkie ceny za pobyt obejmuj? nocleg z trzema pe?nymi i bardzo smacznymi, domowymi posi?kami w ci?gu dnia (?niadanie, obiad, kolacja).
Pobyt do trzech dni: 90 z? od osoby
Pobyt powy?ej trzech dni: 85 z? od osoby
Dla dzieci mamy bardzo atrakcyjne zni?ki:
Dzieci w wieku do trzech lat: pobyt bezp?atny
Dzieci w wieku od 3 do 10 lat: 50% ceny wy?ywienia.
grill ognisko parking barek kawowy plac zabaw TV satelitarna boisko do siatkówki

Kami?sko, spokojna wie? w odleg?o?ci 40 km na zachód od Cz?stochowy, malowniczo po?o?ona nad rzek? Liswart? na obszarze przepi?knego parku krajobrazowego "Lasy nad Górn? Liswart?".
"Dom pod Modrzewiami" oferuje doskona?y i wyj?tkowo sympatyczny wypoczynek dla wszystkich osób ceni?cych sobie intensywny kontakt z natur?, ?wie?e powietrze, jak i przyjazn?, domow? atmosfer?.
Dla naszych mi?ych go?ci przygotowali?my:

  • 14 wygodnych miejsc w pokojach dwuosobowych z ?azienkami wyposa?onymi w kabiny prysznicowe.
    Dla rodzin z dzie?mi istnieje mo?liwo?? dostawienia ?ó?ka lub ?ó?eczka dzieci?cego. W ka?dym pokoju znajduje si? radio. Telewizor z szerokim zakresem programów satelitarnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych znajduje si? w halu i jest dost?pny dla wszystkich go?ci.
  • ca?odzienne wy?ywienie - podajemy trzy smaczne, zdrowe, domowe posi?ki: ?niadanie, obiad i kolacj?.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
stacjonarny sprz?t sportowo - treningowy....aby mo?na by?o bez wi?kszych wyrzutów sumienia rozkoszowa? si? nasz? domow? kuchni?,
bibliotek? oferuj?c? szeroki wybór ciekawych ksi??ek,
miejsce na ogromne ognisko i grill (zapewniamy sprz?t do grillowania),
plac zabaw dla dzieci ze wspania?? piaskownic? , któr? ubóstwiaj? wszystkie odwiedzaj?ce nas maluchy,
mo?liwo?? wypoczynku w naszym rozleg?ym ogrodzie: altanki, ?awki, stoliki i krzes?a ogrodowe s? do dyspozycji go?ci przez ca?y czas,
ogrodzony parking przy domu - bezp?atny,
w razie konieczno?ci mo?liwo?? skorzystania z ca?odobowej opieki lekarskiej,
mo?liwo?? jazdy rowerowej w terenie,
latem lasy pe?ne jagód i je?yn,
jesieni? lasy, które s? prawdziwym rajem dla grzybiarzy.


Atrakcje w pobliżu:

trasy spacerowe w rozleg?ych lasach sosnowych wokó? Kami?ska i na ??kach wzd?u? rzeki Liswarty same zapraszaj? do d?ugiego przebywania na ?wie?ym powietrzu.


Pomocne informacje:
las - w pobli?u
najbliższa restauracja - 10 km
dworzec autobusowy - Kami?sko 300m
sklep spożywczy - 300m
Region geograficzny - Jura
Miasta i miejscowości w pobliżu - Cz?stochowa, Olesno, K?obuck

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo ?l?skie


 

Rozmiar: 2109 bajtów