Rozmiar: 2109 bajtów

Agroturystyka Mazury - Dom nad Krzywym

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne, Domek, dom letniskowy
Marcin Sroczy?ski
19 - 335 Krzywe
Krzywe, gm. Prostki
Krzywe 30
Telefon: +48 508 087 551
Województwo: warmi?sko-mazurskie
Region: jeziora i rzeki
E-mail: biuro@domnadkrzywym.pl
Strona WWW: http://www.domnadkrzywym.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 18
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 35 zł, max 65 zł
Budynek przewidziany do zakwaterowania 18 osób, z mo?liwo?ci? ustawienia dostawek w niektórych pokojach.
Wynaj?cie ca?ego domu od 4500 z?/tydzie?.
Pokój z ?azienk? 160 z?/tydzie?.
Pokój z ?azienk? wspólna 130 z?/dzie?.
Dzieci do 2 lat bezp?atnie.
Dzieci do 11 lat zni?ka.
1 osoba za dzie? od 35 z?.

grill ognisko parking miejsce na namioty wanna plac zabaw TV satelitarna rowery na miejscu badminton

Noclegi, agroturystyka na Mazurach. Pi?trowy dom z bezpo?rednim dost?pem do jeziora Krzywego, zlokalizowany mi?dzy jeziorami Krzywym (100m) i Rajgrodzkim (800m). Po?o?ony na 2 hektarowej dzia?ce na samym skraju wsi. Cisza i spokój tego miejsca zapewniaj? dobry wypoczynek w ka?dej z pi?ciu sypialni.

Wspólna kuchnia, jadalnia, pralnia, salon, dwa wielkie tarasy (dolny i górny), grill i kominek zewn?trzny, 3 pokoje 4 osobowe z ?azienkami, pokój 4 osobowy i 2 osoby ze wspóln? ?azienk?. Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci miejsc noclegowych o dostawki i ?ó?eczko dzieci?ce.

Gospodarstwo sk?ada si? z dwóch budynków, w tym jednego go?cinnego po?o?onych na 2 hektarowej dzia?ce. Ca?o?? 15 hektarowego gospodarstwa po?o?ona jest na uboczu, na styku dwóch jezior. Rewelacyjne tereny do pieszych i rowerowych w?drówek. Dost?p do jeziora Rajgrodzkiego gwarantuje mo?liwo?? d?ugich sp?ywów kajakowych oraz mo?liwo?? ?eglowania.

Dla dzieci hu?tawki, piaskownica, trampolina, badminton, speedminton, pi?ki i wiele innych atrakcji. Do wypo?yczenia projektor z ekranem, gry planszowe i ksi??ki oraz symulator jazdy WRC z modu?em ruchu.

W bezpo?redniej okolicy dwa kompleksy le?ne obfituj?ce w grzyby i jagody. Na miejscu mo?liwo?? wypo?yczenia kajaków, roweru wodnego, ?odzi w?dkarskiej oraz rowerów i quadów. W niedalekim Rajgrodzie zlokalizowany jest port z wypo?yczalni? jachtów, a w porze zimowej bojerów.


Dla osób potrzebuj?cych po??czenia z cywilizacj? dost?p do WiFi LTE.

Posesji strzeg? dwa koty Czarnula i Kacper.

Budynek oddany do u?ytkowania w czerwcu 2015 roku. Ca?y czas b?dziemy starali si? zwi?ksza? ilo?? atrakcji. Obecnie przygotowujemy 24 metrowy pomost, saun?, boisko do siatkówki i koszykówki.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Po?o?enie mi?dzy dwoma jeziorami, na obrze?u wsi (kolonii) gwarantuje cisz? i spokój. W bezpo?redniej okolicy brak o?rodków wypoczynkowych, gospodarstwa agroturystycznych i obiektów ogólnie dost?pnych.
W odleg?o?ci do 5 minut pieszo zlokalizowane s? dwa kompleksy le?ne, obfite w jagody i grzyby. Rewelacyjne tereny do w?drówek pieszych i wycieczek rowerowych.
Z racji po?o?enia w bezpo?rednim kompleksie jezior rajgrodzkich gwarantujemy mo?liwo?? sp?ywów kajakowych (na naszych kajakach) oraz mo?liwo?? wypo?yczenia jachtów (zim? bojerów) w porcie Rajgród.


Atrakcje w pobliżu:

Bezpo?rednie s?siedztwo Biebrza?skiego Parku Narodowego.
Niedaleki E?k gwarantuje liczne atrakcje w tym E?ck? Kolej W?skotorow?.
Do portu w Augustowie jest pok 40 minut jazdy, a to gwarantuje mo?liwo?? zapoznania si? z ca?ym pojezierzem augustowskim.


Pomocne informacje:
wyciąg narciarski - 60 km
las - 800m
najbliższa restauracja - 13 km
dworzec kolejowy - 15 km
dworzec autobusowy - 13 km
sklep spożywczy - 800m
Region geograficzny - Mazury
Miasta i miejscowości w pobliżu - E?k, Rajgród, Augustów
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Krzywe, Rajgrodzkie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo warmi?sko-mazurskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów