Rozmiar: 2109 bajtów

s

Adres: Kwatera agroturystyczna,
A
56 - 300 M
W, gm. M
W
Telefon: Kontakt mailowy
Województwo: dolno?l?skie
Region: jeziora i rzeki
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 12
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 50 zł, max 60 zł
Kontakt mailowy:


CENY za APARTAMENT:

- 200 z? za dob? dla 4-5 osób
- 180 z? za dob? dla 3 osób
- 150 z? za dob? dla 2 osób
- 100 z? za dob? dla 1 osoby

Powy?ej 3 noclegów - negocjacje :-)Wy?ywienie we w?asnym zakresie.

Dla niegotuj?cych: POLECAMY - rewelacyjna kuchnia po s?siedzku (15 min drog? le?n?) - Le?niczówka Górale!
?niadania, obiady, kolacje. Imprezy okoliczno?ciowe.

grill ognisko parking lodówka w pokojach polowanie jazda konna rowery na miejscu sala bankietowa

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim tych z Pa?stwa, którzy mieszkaj? w mie?cie ale kochaj? przyrod?, szukaj? z ni? kontaktu a nie mog?, b?d? nie chc?, wyprowadzi? si? na wie? na sta?e. Proponujemy Pa?stwu wypoczynek w ciszy i spokoju, pod lasem, z dala od innych zabudowa?. Nasze Siedlisko po?o?one jest w Dolinie Baryczy, w jej cz??ci dolno?l?skiej tu? przy samej Wielkopolsce. Najbli?si nasi s?siedzi to lasy, sarny, ?urawie i czaple...

Stawiamy na cisz? i spokój, aby je wi?c zapewni? naszym Go?ciom przygotowali?my jedynie trzy du?e dwupoziomowe apartamenty. Mieszcz? si? one w poniemieckiej by?ej stajni, któr?, wraz z naszym domem, remontowali?my gruntownie przez 2 lata (2006 i 2007). Zwracamy uwag? Pa?stwa na charakterystyczne pokrycie wszystkich dachów naszego Siedliska - jest to, dzi? prze?ywaj?cy swój renesans, gont osikowy, uk?adany przez cie?li spod Suwa?k; dzi?ki niemu zabudowania idealnie wkomponowuj? si? w otoczenie lasów i pól.

Do dyspozycji Go?ci oddajemy tak?e wyremontowan? stodo?? – ma ona obecnie przeznaczenie biesiadne, posiada wybudowane kamienne palenisko, mo?na tu sp?dza? czas w wi?kszej grupie. Oferujemy równie? miejsce na ognisko.
Siedlisko nasze otaczaj? z dwóch stron 3 ha ziemi w?asnej, g?ównie ??ki, z pozosta?ych dwóch stron - lasy.
Do dyspozycji Go?ci oddajemy równie? (w cenie noclegów) rowery oraz drewno do palenia w kominkach, kuchniach i na ognisku.

Nasza oferta, ze wzgl?du na specyfik? miejsca i wyposa?enia, jest skierowana przede wszystkim do ludzi doros?ych oraz dzieci starszych.

Maksymalna liczba go?ci - 12 osób.

Apartamenty s? w pe?ni samodzielne. Ka?dy posiada na parterze kompletnie wyposa?on? (garnki, talerze, sztu?ce, szk?o itp) cz??? kuchenn? z lodówk? i kaflow? kuchni?, na której mo?na przyrz?dza? posi?ki, cz??? kominkow? z meblami wypoczynkowymi oraz ?azienk? z WC i natryskiem. Na antresoli po obu stronach schodów (ka?da oddzielona kotar?) znajduj? si? dwie sypialnie - 2 dwuosobowe ?ó?ka + 1 jednoosobowe a tak?e druga ?azienka z WC i bidetem.
Wszystkie apartamenty posiadaj? umeblowane drewniane tarasy, dodatkowo apartament ?rodkowy posiada balkon na pi?trze. Widok na ??k? i las.

Tych z Pa?stwa, którzy chc? odpocz?? od gotowania (a to od czasu do czasu zdarza si? ka?demu;-)) zapraszamy do pobliskiej le?niczówki Górale (ok.15 minut piechot? przez las) gdzie zaprzyja?niona z nami Le?niczyna oferuje fantastyczn? staropolsk? (i nie tylko!) kuchni? (?niadania, obiady, kolacje) o niepowtarzalnej jako?ci (tylko w?asne wyroby, dziczyzna!) i w niespotykanych ilo?ciach......

Wi?cej informacji i zdj?? na www.wrobliniec.pl - zapraszamy serdecznie!
Rezerwacje i pytania - drog? e-mailow? z naszej strony internetowej.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Siedlisko ?uraw i Czapla to miejsce jedyne w swoim rodzaju.
Po?o?one pod ?cian? lasu, 600 metrów od innych zabudowa?, oferuje:
Niepowtarzalny klimat wn?trz,
?rodowisko nieska?one nigdy wielkim przemys?em,
Pi?kne po?acie lasów bogatych w grzyby i jagody,
?cie?ki i trasy rowerowe w?ród lasów,
Brak telewizji i t?umów turystów,
Natchnienie i inspiracj?..

Ze wzgl?du na blisk? wspó?prac? z Wroc?awskimi Szko?ami Fotograficznymi organizujemy warsztaty i plenery fotograficzne po??czone z wystawami oraz spotkania z fotografikami.


Atrakcje w pobliżu:

Rezerwat Stawy Milickie
Gajówka w Rudzie Milickiej
Ch?odnia pa?acowa w Cieszkowie
Ko?ció? ?w. Marcina w Barkowie
Ko?ció? ?w. Jana Nepomucena w Bychowie
Ko?ció? ?w. Trójcy w ?migrodzie
Zespó? pa?acowy w Goszczu
Zabytki Twardogóry
Budynki z rudy darniowej
Architektura w prusk? krat?
Jaz w Rudzie Milickiej
Ko?ció? w Trzebicku
Ko?ció? parafialny w Cieszkowie
Ko?ció? w Radzi?dzu
Pa?ac w Mojej Woli
Ruiny zamku w Miliczu
Ruiny pa?acu i baszta w ?migrodzie
Pa?ac w Antoninie
Ko?ció? ?aski w Miliczu
Drewniany ko?ció? w Sulmierzycach

To tylko kilka przyk?adów, aby dowiedzie? si? wi?cej zapraszamy do serwisu www.barycz.pl gdzie znajdziecie Pa?stwo opisy i zdj?cia wszystkich najwi?kszych atrakcji naszej okolicy - polecamy!


Pomocne informacje:
jazda konna - 600 m (u s?siada)
kąpielisko - 10 km
las - obok
najbliższa restauracja - 15 minut przez las
sklep spożywczy - 2 km
Region geograficzny - Dolina Baryczy
Miasta i miejscowości w pobliżu - Milicz, Odolanów,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo dolno?l?skie
 

Rozmiar: 2109 bajtów