Rozmiar: 2109 bajtów

Ekoturystyka - Alois Gisa

Adresse: Häuschen, Wochenendhaus, Organic Farm
Alois Gisa
38 - 542 Rzeped?
Rzeped?
Rzeped? 46
Telefon: (013) 46 78 143, 0 695 50 75 14
Woiwodschaft: podkarpackie
Region: Gebirge
Geöffnet:
Anzahl der freien Plätze: 6
k_pom1.gif (35 bytes)
Preisliste: min 20 zł, max 25 zł
Zakwaterowanie: 1 domek z ?azienk?; miejsce na postawienie namiotów, przyczep kempingowych. Ceny: nocleg: 25 z? do trzech osób, powy?ej 20 z?, ?niadanie: 12 z?, obiadokolacja: 20 z?, kolacja: 12 z?.
grill parking miejsce na namioty lodówka w pokojach TV w pokojach

Domek turystyczny o wysokim standardzie, otoczony ogrodem, po?o?ony jest w przepi?knej okolicy, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczad.

Deswegen sollten Sie uns besuchen:
W pobli?u znajduj? si? du?e kompleksy le?ne, z ogromnym bogactwem gatunków ro?lin i zwierz?t. W s?siednim gospodarstwie istnieje mo?liwo?? nauki jazdy konnej i zakupu produktów rolnych.

Attraktionen In der Nähe:

Gospodarze zapraszaj? do zwiedzania zabytków (cerkwie, ko?cio?y, cmentarze), a tak?e do wycieczek pieszych i rowerowych po licznych szlakach turystycznych. W pobli?u kwatery przep?ywa rzeka Os?awa, a w niedalekiej odleg?o?ci znajduje si? k?pielisko i wyci?g narciarski. Specjalno?ci? kulinarn? gospodarzy s? pierogi z ró?nym nadzieniem.


Hilfreiche Informationen:
Reiten - 3 km
Schiaufzug - 5 km
Wald - 500m
Bahnhof - 3 km
Omnibusbahnhof - 1,5 km
geographisches Gebiet - Bieszczady
Städte und Orte in der Nähe - Koma?cza

HERZLICH WILKOMMEN


Województwo podkarpackie
 

Rozmiar: 2109 bajtów