Rozmiar: 2109 bajtów

Agroturystyka BUMERANG - Chlebów

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne, Pensjonat
Jolanta Foks
96-127 Lipce Reymontowskie
Chlebów, gm. Lipce Reymontowskie
Chlebów 3
Telefon: +48 (46) 831 62 79 tel.kom: +48 503 111 985
Województwo: ?ódzkie
Region: le?ny
E-mail: pensjonat@chlebow3.pl
Strona WWW: http://www.chlebow3.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 10
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 65 zł, max 80 zł

Cennik: min 65 z?, max 80 z?
Nocleg z obfitym ?niadaniem i obiadokolacja z trzech da? 140 z?
Dzieci od 3 do 10 roku ?ycia 80 z?
Obfite ?niadanie 20 z?
Obiad z trzech da? 55 z?
Nocleg 65 z?
Dzieci do lat 3 gratis Posi?ki dla niemowl?t we w?asnym zakresie
W pensjonacie mo?na zamówi? równie? lunch Op?at mo?na dokonywa? w euro lub w zlotówkach (kurs euro 07-2006: 4 zl = 1 euro) Wymienione ceny s? cenami za dob?/1 osob?.
jajecznica z trzech jaj, szynka/ser/boczek 16 z?
2 krokiety z chlebem 16 z?
Porcja saté (z wieprzowiny) ( 3 patyczki) 16 z?
Sery (plateau) 16 z? Ser i kie?basa (plateau) 14 z? Kie?basa na gor?co chlebem 10 z?
Na wycieczki rowerowe lub piesze mo?na zamówi? kanapki, pakiet sk?ada si? z: 2 x bu?ka z szynk? lub z serem, termos z kaw? (0,5 l) 10 z? Do obiadu mo?na zamówi? napoje. Podliczenie i zap?ata (gotówk?) spo?ytych napojów/przek?sek/snaków odbywa si? ka?dorazowo pod koniec dnia.
1 auto + namiot + 2 osoby / dzie? 28 z?
1 auto + przyczepa + 2 osoby / dzie? 28 z?
1 camper + 2 osoby / dzie? 28 z?
Ka?da dodatkowa osoba / dzie? 12 z?
Mo?liwo?? korzystania z pr?du / dzie? 12 z?
Wypo?yczenie roweru 16 z?
Na wycieczki rowerowe lub piesze mo?na zamówi? kanapki, pakiet sk?ada si? z: 2 x bu?ka z szynk? lub z serem, termos z kaw? (0,5 l) 13 z?
grill ognisko parking miejsce na namioty jazda konna rowery na miejscu

Agroturystyka Chlebów - Bumerang. Szanowni Pa?stwo, Mamy przyjemno?? zaprosi? do sp?dzenia wolnego czasu w stworzonym przez nas z du?? trosk? o wygod? i komfort go?ci, kameralnym pensjonacie. Mi?a, rodzinna atmosfera, pyszne, ekologiczne jedzenie, pi?kne plenery, b?d? gwarancj? wypoczynku z dala od wielkomiejskiego gwaru.

Do dyspozycji go?ci Wygodne 2-osobowe pokoje z ?azienk?. Przestronny, ocieniony taras z pi?knym widokiem.

Zapraszamy na sezonowe atrakcje: grzybobranie, jagody i inne owoce runa le?nego, chodzenie po ?niegu i kulig.

W przysz?ym roku na terenie naszego gospodarstwa b?dzie równie? czynne pole campingowe.

Dost?p do internetu bezprzewodowego (WIFI) dla go?ci na terenie pensjonatu i jego okolicy. Telewizja satelitarna i sprz?t HiFi, uzupe?niaj? wachlarz mo?liwo?ci mi?ego sp?dzania wieczorów przy p?on?cym kominku.

Istnieje mo?liwo?? zamówienia dodatkowych posi?ków w formie przek?sek lub niewielkich da? na ciep?o.

Do dyspozycji go?ci tak?e odr?bny budynek, gdzie mo?na posiedzie? przy ognisku, zagra? w darts, szachy, bryd?a itp...

Organizujemy kameralne uroczysto?ci (do 20 osób). Menu i harmonogram imprezy do uzgodnienia. Zaliczka 30% szacunkowych kosztów.

Mo?na wypo?yczy? rowery - atrakcyjne ?cie?ki i przeja?d?ki w?ród pól czekaj? na ch?tnych.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
W pensjonacie mo?na zamawia?: Obfite ?niadanie i obiadokolacj?. Dost?pne korzystnie ze standardowym noclegiem. Lunch. Karta da? jest dost?pna.
Mo?liwo?? pieczenia chleba i ma?ego prosiaka w prawdziwym piecu chlebowym.
Oferujemy mo?liwo?? grillowania na ?wie?ym powietrzu.
Na wycieczki rowerowe lub piesze mo?na zamówi? kanapki, pakiet sk?ada si? z: 2 x bu?ka z szynk? lub z serem, termos z kaw? (0,5 l)


Atrakcje w pobliżu:

Muzeum W?. Reymonta na terenie manufaktury w?ókienniczej za?. w XIX w. i centrum Reymonta - Zagroda Ludowa w Lipcach Rey 3 km,
Arboretum w Rogowie 16 km, gdzie s? le?ne powierzchnie do?wiadczalne i kolekcje dendrologiczne,
Barokowy pa?ac Radziwi??ów w Nieborowie 20 km, Romantyczny park w stylu angielskim w Arkadii 25 km, Muzeum ludowe w Sromowie 30 km,
Historyczne miasto ?owicz 25 km,
Dom rodzinny Chopina w ?elazowej Woli 55 km,
?od? (40 km.) drugie, co do wielko?ci miasto w Polsce,
Stolica Polski Warszawa 90 km.


Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
Miasta i miejscowości w pobliżu - Stryków, Skierniewice, ?yrardów, ?ód?

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo ?ódzkie


 

Rozmiar: 2109 bajtów