EKOTURYSTYKA ZAPRASZAMY na naszą stronę POLSKIEJ EKOTURYSTYKI ECEAT - POLAND


Agroturystyka - Ekoturystyka - Wakacje - Wczasy - Turystyka - Urlop - Kwatery agroturystyczne - PokojeEkoturystyka to podróżowanie przyjazne środowisku, które odbywa się z zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, i która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz kulturowego tych regionów. Jej uczestnikami są ludzie o dużej świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania to:
  • ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych,
  • ekoturystyka strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności,
  • ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.
Koncepcja, istota i filozofia podróżowania zwanego ekoturystyką nie jest czymś nowym, ale dopiero w ostatnich latach nastąpiło jej uściślenie i zdefiniowanie. Styl aktywnego i dogłębnego zwiedzania miejsc przyrodniczo cennych, przyjazny przyrodzie i kulturze, jest pewnego rodzaju powrotem do tradycji podróżowania zapoczątkowanych już ponad 100 lat temu.

Ekoturystyka obejmuje różne rodzaje turystyki: kwalifikowaną, krajoznawczą, wypoczynkową, przygodową itp., pod warunkiem, że osoba uczestnicząca w podróży świadomie nie ingeruje w naturalne ekosystemy, wyraża szacunek dla otaczającej ją przyrody i kultury ludności miejscowej, a jej turystyczne wydatki dostarczają funduszy dla ochrony przyrody i lokalnej gospodarki.

W dziale "Warto zobaczyć" prezentujemy miejsca o wyjątkowych przyrodniczych walorach, do których poznania Państwa zachęcamy.

Ekoturystyka często utożsamiana jest z agroturystyką, czynią tak również osoby związane z branżą turystyczną.

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związaną z rolnictwem. Gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie bazę noclegową i główną atrakcję turystyczną dla potencjalnego agroturysty. Agroturystyka może mieć wiele wspólnego z ekoturystyką i często odpowiada wielu jej priorytetom, takim jak: podtrzymywanie dobrobytu lokalnych mieszkańców, korzystanie z już istniejącej bazy noclegowej lub dostarczanie turystom zdrowych posiłków z miejscowych produktów rolnych. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych, szczególnie położonych w obrębie lub okolicach obszarów chronionych, wykazują dużą wrażliwość na sprawy ochrony przyrody, a postawą i poglądami wpływają na zachowanie i sposób bycia odwiedzających ich turystów.

Agroturystyka jednak, jako forma spędzania czasu, przybiera często formę stacjonarnego wypoczynku, natomiast podstawowym celem ekoturystyki jest aktywne odkrywanie dzikiej przyrody i rdzennej kultury i ich dogłębne poznawanie. Różnica polega zatem głównie na podstawowym motywie podróży. Gospodarstwa wiejskie mogą w wielu wypadkach stanowić bazę noclegową i żywieniową dla ekoturystyki.

źródło: Ekoportal


Przydatne linki:

Agroturystyka
Agro Kaszuby
Świętokrzyskie Agroturystyka


Wypoczynek:

Nad Morzem
Jastrzębia Góra
Władysławowo
Kaszuby noclegi

Nasi partnerzy:
Agroturystyka - Jazda konna

ECEAT - POLAND

Wakacje, Pokoje

Wczasy, Wypoczynek

Urlop, Nad morzem, Kwatery
Władysławowo, Jastrzębia Góra
Copyright by ekowakacje.pl 2000 - 2013